Egyedi kitűző (jelvény) készítés, hűtőmágnes- és kulcstartókészítés, matrica, sörnyitós hűtőmágnes
Jelvénystúdió

Adatvédelmi tájékoztató

Röviden

 • Személyes adataival nem élünk vissza, azokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtjük és kezeljük.
 • Az adatokat biztonságosan tároljuk.
 • Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.
 • Tájékoztatását, vagy adatai törlését  bármikor kérheti az elérhetőségeinken.

Adatkezelő neve, elérhetőségei

 Az adatkezelő megnevezése: Balázsvári Eszter
Az adatkezelő levelezési címe: 2612 Kosd, Esze Tamás utca 18.
Az adatkezelő e-mail címe: info@jelvenystudio.hu
Az adatkezelő telefonszáma: +36 20 919 3929
Honlap: www.jelvenystudio.hu

Sütik (cookies)

A „cookie” (süti) egy rövid szöveg, amelyet a felkeresett webhely küld el böngészőjébe. Segítségével a webhely megjegyzi a látogatásával kapcsolatos információkat, például az Ön által használt nyelvet és egyéb beállításokat. Ezáltal gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és könnyebb lesz a webhely használata. A cookie-k fontos szerepet játszanak. Nélkülük az internet használata sokkal nehézkesebb lenne.

Böngészője megfelelő beállításaival letilthatja a „cookie”-k használatát.

A jelvénystudio.hu honlap a következő sütiket használja:

Woocommerce

A kosár adatainak számontartására három sütit használ a webáruház (woocommerce_cart_hash, woocommerce_items_in_cart, wp_woocommerce_session_) Az első kettő a kosár egészéről tartalmaz adatokat és  a változások feldolgozásában segítenek. A harmadik egy egyedi kóddal azonosítja a vásárlót, hogy a megfelelő kosár adatokat a vásárló munkamenetéhez (session) lehessen rendelni. Semmiféle személyes adatot nem tartalmaznak.

Google Analytics

A weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére. A Google Analytics rendszere „cookie”-kat – tárol el az Ön informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldalak látogatottságát, hogy azok szerkesztői pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről.
Ezeken túl a Google biztonsági cookie-kat is használ a felhasználók hitelesítése, a bejelentkezési adatokkal való visszaélés megelőzése, továbbá annak érdekében, hogy megvédje a felhasználói adatokat az illetéktelen személyektől.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, megteheti a Google Analytics letiltó oldaláról telepíthető (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout)  böngésző bővítmény telepítésével.

Személyes adatok kezelése

Személyes adatokat megrendeléssel, számlázással, szállítással és felhasználói fiók szolgáltatással kapcsolatosan kezelünk. A következő adatokat tároljuk: név, cím, e-mail cím, telefonszám.
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni, ezeket külön kérésre sem törölhetjük.

Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül a honlapok valamelyikén adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott Adatkezelésnek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.

A felhasználó jogai

Ön

 • tájékoztatás kérhet a kezelt személyes adatairól,
 • emailen vagy írásban,
 • kérheti a kezelt adatok törlését, helyesbítését vagy módosítását,
 • kérheti a személyes adatok korlátozását, vagy
 • tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

Az adatkezelések célja

 • Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás
 • a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatások) azonosítása;
 • a Felhasználó által igénybe vett Szolgáltatások valamint a hirdetések testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
 • egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
 • statisztikák, elemzések készítése;
 • egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása;
 • webshop szolgáltatás esetén a felek közötti szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a megrendelt termék kézbesítése, illetve a megrendelt szolgáltatás igénybevétele, a vételár számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése;
 • a Felhasználók jogainak védelme;
 • az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése

Jogorvoslat

1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

2. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

3. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

4. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A vonatkozó jogszabályok

 • Általános Adatvédelmi törvény (General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679)
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §a)
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§a)
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IABajánlásról